ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η «Αυτενέργεια» είναι το πρώτο και απαραίτητο μέρος του σεμιναρίου «Συνειδητή Επικοινωνία με τον Ανώτερο Εαυτό». Ακριβώς όπως η δυνατότητα του αυτενεργείν είναι προαπαιτούμενο για:

  • την ενσυνείδητη Οδήγηση του ανθρώπου από τον Ανώτερο Εαυτό του,
  • την συνεργασία του με τον Αόρατο κόσμο,
  • την Ασφαλή πορεία του σε όλα τα επόμενα βήματά του στην Αναζήτηση Αληθείας.

Φθάνοντας στήν ἐξελικτική της ὡριμότητα ἡ ψυχή, ἀρχίζει τήν ἀναζήτηση Αὐτογνωσίας,
ὄχι ἁπλῶς «αὐτοβελτίωσης», ἀλλά τῆς Εαυτοῦ Γνώσεως, τήν ὁποία ὀρθῶς ἀντιλαμβάνεται
ὡς ἀναζήτηση Ἀληθείας.

Γιά νά ἐκκινήσει καί νά συνεχίσει μέ Ἀσφάλεια σ’αὐτόν τόν δρόμο καί σέ κάθε σημεῖο του,
χρειάζεται τήν δυνατότητα τοῦ αὐτενεργεῖν, τήν θεωρητική γνώση καί τήν πρακτική ἐφαρμογή τῆς Αὐτενέργειας.

Ἡ «Αὐτενέργεια» ἀποτελεῖ «προαπαιτούμενο» τῆς Συνειδητῆς Ἐπικοινωνίας μέ τόν Ἀνώτερο Ἑαυτό καί «ἀναγκαῖο ἐξοπλισμό» γιά τήν ἐργασία μας γιά τήν Κάθαρση
Καί γιά τήν Συνεργασία μας στήν Ὑπηρεσία τοῦ Σχεδίου.

Παρέχει ἁπλῆ καί στέρεη θεωρητική βάση, ἁπλᾶ, εὔχρηστα, ἱκανά καί ἀξιόπιστα ἐργαλεῖα,
γιά νά ξεκινήσουμε καί νά προχωρήσουμε μέ Ἀσφάλεια σέ κάθε βῆμα στήν Ἀναζήτηση Ἀληθείας.

Ὅσο μακρύτερα προχωροῦμεσ’αὐτόν τόν δρόμο, τόσο πιό συνειδητά χρησιμοποιοῦμε,
ἀξιοποιοῦμε, τά ἐργαλεῖα τῆς Αὐτενέργειας.

Καί ἡ πρόοδος πιστοποιεῖται ἀπό τό κριτήριο τῆς πράξης…

Η απαραίτητη θεωρία και οι αντίστοιχες ασκήσεις, μόλις εφαρμοστούν στην καθημερινότητά μας, αλλάζουν αμέσως την βίωσή μας. Επειδή, «Αυτενέργεια» σημαίνει «λειτουργώ αφ’ εαυτού»: Αποφασίζω την στάση μου και οδηγώ την ζωή μου. Επιλέγω τις εμπειρίες μου, δημιουργώ συνθήκες για την βίωσή μου και απομακρύνω άλλες. Κυρίως: Ολοκληρώνω την προσωπικότητά μου αναπτύσσοντας τις δυνατότητές της και προχωρώ στην εξέλιξη του πνεύματός μου με Ασφάλεια.