Διδασκαλία Εσωτερικής Γνώσης στον ΦΑΡΟ

Με την «Αυτενέργεια» ανοίγει ένας καινούργιος κύκλος παραδόσεων της Διδασκαλίας Εσωτερικής Γνώσης στον ΦΑΡΟ.

Την πρώτη ημέρα του σεμιναρίου παρουσιάζονται, ως Εισαγωγή στην Διδασκαλία, οι παραδοχές με βάση τις οποίες αναπτύσσεται η προσέγγιση της σχολής στα θεμελιώδη ερωτήματα για την Ύπαρξη και τις σχέσεις του ανθρώπου με τον εαυτό του, με τον Θεό και με τους άλλους ανθρώπους.

Παρουσιάζεται επίσης η ορολογία που χρησιμοποιείται, απαντώντας σε ζητήματα όπως:

  • Τι και ποια είναι τα αιθερικά σώματα του ανθρώπου και τα αιθερικά πεδία της Γης.
  • Τι είναι τα ενεργειακά κέντρα (τσάκρας) και πώς συνδέονται με την εξέλιξη της ανθρώπινης ψυχής.
  • Ο ορατός και ο αόρατος κόσμος – Οι γραμμές Εξελίξεως (Ανθρώπινη, Αγγελική, Στοιχειακή) που συνδέονται με τον πλανήτη μας.

 

Την δεύτερη και τρίτη ημέρα του σεμιναρίου αναπτύσσονται τα κεφάλαια της «Αυτενέργειας»:

  • Η απαραίτητη θεωρία και οι αντίστοιχες ασκήσεις, που μόλις εφαρμοστούν στην καθημερινότητά μας, αλλάζουν αμέσως την βίωσή μας. Επειδή, «Αυτενέργεια» σημαίνει «λειτουργώ αφ’ εαυτού»:
  • Αποφασίζω την στάση μου και οδηγώ την ζωή μου.
  • Επιλέγω τις εμπειρίες μου, δημιουργώ συνθήκες για την βίωσή μου και απομακρύνω άλλες.
  • Κυρίως: Ολοκληρώνω την προσωπικότητά μου αναπτύσσοντας τις δυνατότητές της και προχωρώ στην εξέλιξη του πνεύματός μου με Ασφάλεια.

 

Η «Αυτενέργεια» είναι το πρώτο και απαραίτητο μέρος του σεμιναρίου «Συνειδητή Επικοινωνία με τον Ανώτερο Εαυτό».

Ακριβώς όπως η δυνατότητα του αυτενεργείν είναι προαπαιτούμενο για:

  • την ενσυνείδητη Οδήγηση του ανθρώπου από τον Ανώτερο Εαυτό του,
  • την συνεργασία του με τον Αόρατο κόσμο,
  • την Ασφαλή πορεία του σε όλα τα επόμενα βήματά του στην Αναζήτηση Αληθείας.