Δομές – Συνδημιουργία

«…Μιλώντας ‘περί δομών’, στο πλαίσιο της σημερινής περιόδου της Γης και της Ανθρωπότητας, έχετε να εννοήσετε όλα όσα μπορεί να συνιστούν ‘δομή’.  Από τον απλούστερο οργανισμό και ακόμη πριν, από την ανόργανη ύλη που δομείται με αυτόν ή τον άλλο τρόπο, έως τα πολυσύνθετα κοινωνικά οικοδομήματα. Κάθε μορφή και κάθε έκφραση, κάθε δομή επηρεάζεται από την επιτάχυνση της κίνησης της ύλης και της ενέργειας…

Οι δομές που εξυπηρέτησαν τα δίπολα φόβος – ανάγκη εξουσίας, άγνοια – εκδήλωση χωριστικότητας, δεν χρειάζονται πια. Εμποδίζουν.

Η πρόκληση και το αγώνισμα της παρούσας φάσης είναι να δημιουργηθούν δομές με πυρήνα όχι τα δίπολα των αντιθέτων αλλά την Ενότητα.

Δομές χτισμένες με πυρήνα τον Κραδασμό που εξυπηρετούν και με υλικά την Ομοψυχία και την Ομόνοια στην βάση της Αδελφοσύνης.

Τούτο, όπως καταλαβαίνετε, απαιτεί ριζική αναδόμηση όλων των οργανισμών, όλων των εκδηλώσεων, όλων των σχέσεων. Εάν θέλουμε να επιτευχθεί η αλλαγή με τη μέγιστη δυνατή αβλάβεια, με το λιγότερο κόστος, απαιτείται πολλή, επίπονη, Συνειδητή εργασία και Συνεργασία σε όλους τους τομείς…

Η αποδόμηση των παλαιών δομών και η δόμηση των νέων οφείλει να προχωρήσει παράλληλα. Δεν θα γίνουν αυτά μέσα σε λίγα χρόνια. Οι διαδικασίες έχουν αρχίσει και θα χρειασθούν αρκετές γενιές για να ολοκληρωθούν. Είναι καλύτερα να Γνωρίζετε Συνειδητά το Σκοπό, για να μπορείτε να Συνεργάζεσθε Συνειδητά…»