ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ

Τα βάθη της άγνωστης προϊστορίας της Ανθρωπότητας και οι καταβολές των Ελλήνων
Οι πληροφορίες που δίνονται σήμερα για κείνην την μακρινή εποχή, ανατρέπουν τα περισσότερα από αυτά που νομίζουμε ότι γνωρίζουμε, εξηγούν πολλά από αυτά που μας απασχολούν και μιλούν για άλλα για τα οποία δεν αναρωτηθήκαμε ακόμη.

«Ο καιρός της Ατλαντίδος» είναι μια τεράστια χρονική περίοδος
Οι Δάσκαλοί μας επισημαίνουν ότι το θέμα της τελευταίας περιόδου της Ατλαντίδος και της σχέσης της με τους Έλληνες συνδέεται με την παρούσα εποχή.
Τούτο σημαίνει πώς όσο καλύτερα προσεγγίσουμε την σχετική γνώση, τόσο ευκολότερα θα διαχειριστούμε τις σημερινές προκλήσεις.

Εκείνοι, που δίνουν τις πληροφορίες, λένε:
«Το θέμα της Ατλαντίδος είναι «γοητευτικό». Παρακαλούμε προσέχετε.
Ούτε οι Αιγύπτιοι ιερείς που περιγελούσαν τους Αθηναίους για την άγνοιά τους [Πλάτωνος, Τίμαιος, Κριτίας] γνώριζαν την Αληθινή Ιστορία της Ατλαντίδος.
Ούτε αποκάλυπταν όσα γνώριζαν για την σχέση Ελλήνων-Ατλάντων.

Σήμερα παροτρύνεσθε να κυττάξετε πίσω από την σειρά των προσωπείων, για να δείτε το Πρόσωπο της Αληθείας.
Μέχρι τότε, όλα θα παραμένουν Μυθιστορίες»