Η σχέση με την μητέρα

Ο Ομφάλιος λώρος και η φυσιολογία της αγάπης ή η σχέση με την μητέρα.

Η σχέση με την μητέρα θεωρείται ως η σημαντικότερη σχέση της ζωής μας, ένας δεσμός πού παραμένει και μας ακολουθεί, επιδρώντας αμφίδρομα και ορίζοντας ως ένα σημείο την σχέση με την Ψυχή, όπως και την σχέση με την Μεγάλη Μητέρα.

Όμως, οι σχέσεις με την Μεγάλη Μητέρα και με την Ψυχή επιδρούν επίσης καθοριστικά στην σχέση με την μητέρα ή τις μητέρες…

Όσα αγνοούμε, όσα παρερμηνεύουμε, όσα νομίζουμε ότι ξέρουμε, όσα μας λείπουν και όσα μας περισσεύουν σ΄ αυτές τις σχέσεις, διαμορφώνουν καθοριστικά τις συνθήκες της επαφής με τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους.

Ας ξανακυττάξουμε μ’ επιφύλαξη όλα αυτά που νομίζουμε, όλα αυτά που συμπεραίνουμε.

Ας σκεφθούμε τα ερωτήματα που έχουμε για την σχέση με την μητέρα μας, όχι τις απαντήσεις που έχουν δοθεί ή έχουμε δώσει.

Και ας το ξανασυζητήσουμε, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα επιπλέον στοιχεία που μεταφέρει η Εσωτερική Γνώση.

Ακόμη και λίγο επιπλέον Φως αλλάζει πολύ τα «δεδομένα» μας, προχωράει, ανοίγει κι ανοίγεται η ζωή μας.

Οι «καλές σχέσεις» μπορούν πάντοτε να γίνουν καλύτερες και οι «κακές σχέσεις» και οι συνέπειές του μπορούν οπωσδήποτε να θεραπευθούν.