Ο Νόμος της Εναρμόνισης

Ο Νόμος της Εναρμόνισης  –  Μη κρίση-Διάκριση

Η Εσωτερική Επιστήμη, έως εδώ, αναγνωρίζει τον Νόμο του Κάρμα ως «Νόμο της Ανταπόδοσης». Αντιστοίχως, για πολλούς αιώνες η ανθρώπινη Φιλοσοφία του Δικαίου εννοούσε τη Δικαιοσύνη ως τιμωρία του ενόχου για κάποιο σφάλμα, εδώ και τώρα, ενώ η όποια επιβράβευση – μετά θάνατον και υπό προϋποθέσεις – ενέπιπτε στην αρμοδιότητα της θρησκείας-θεολογίας.

Εδώ και αρκετές δεκαετίες όμως, η Φιλοσοφία του Δικαίου αναγνωρίζει ως σκοπό της επιβολής ποινής, αφ’ ενός την προστασία του κοινωνικού συνόλου, αφ’ ετέρου τον σωφρονισμό του δράστη μιας αξιόποινης πράξης.

Παρ’ όλο που οι ιδέες των ανθρώπων για τη Δικαιοσύνη άλλαξαν, εξακολουθούμε να μιλάμε και να διδάσκουμε για τον «Νόμο της Ανταπόδοσης» όπως ερμηνεύθηκε και παραδόθηκε στις μάζες κυρίως από τα διάφορα ιερατεία, μέσα στο μάκρος των αιώνων.

Εξακολουθούμε βάσει αυτού να κρίνουμε και να καταλογίζουμε, σ’ εαυτούς και αλλήλους, αμαρτίες και σφάλματα, υπό το κράτος αγνοίας, εγωισμού και φόβου. Όσο συμβαίνει έτσι, επιφανειακά μόνον προσεγγίζουμε τις έννοιες «Συγχώρηση» και «Άφεση», αγωνιώντας διαρκώς και συνήθως ματαιοπονώντας!

Χρειάστηκαν περίπου δύο χιλιάδες χρόνια για να κατανοήσουμε, οι πολλοί, την σημασία της ρήσης «μη κρίνετε, ίνα μη κριθείτε» και ν’αντιληφθούμε ότι δεν πρόκειται περί προειδοποίησης ενέχουσας απειλή, αλλά περί διατύπωσης μίας των συνεπειών του Νόμου του Αιτίου και του Αποτελέσματος.

Όμως οι συμβολικές εκφράσεις: «ο Χριστός είναι ο Κύριος του Κάρμα» και «ο εντός Χριστός» παραμένουν ακατανόητες και ασύνδετες μεταξύ τους.

Καταφεύγουμε πολλές φορές σ’ έναν – ελεήμονα – Θεό για να μας απαλλάξει από τα βάρη μας, ενώ οι ίδιοι κρίνουμε, καταλογίζουμε σκληρά τον εαυτό μας, «σ’ αυτή τη ζωή και στην άλλη» Καταβάλλουμε, ειλικρινώς, προσπάθεια για να συγχωρήσουμε εαυτούς και αλλήλους ενώ παραμένουμε έτοιμοι ξανά να κρίνουμε, να καταλογίσουμε και να τιμωρήσουμε αναλόγως!

Η στάση της Μη Κρίσης και οι πράξεις της Συγχώρησης και της Άφεσης μόνον από κοινού μπορούν να λειτουργούν, μέσα στο πλαίσιο μιας σύγχρονης, ευρύτερης, Κατανόησης του Νόμου του Αιτίου και του Αποτελέσματος, εκφραζόμενου ως Νόμου της Εναρμόνισης.