Περί Μαγείας

Τί εἶναι. Πῶς λειτουργεῖ.

Τελετουργική μαγεία: ἡ μίμηση τῆς Ζωῆς.

Ἀποτυπώματα τελετουργικῆς μαγείας.

Τό λύειν καί δεσμεῖν: ποιός δύναται, πῶς καί γιατί.

Δέν φοβᾶμαι: Γνωρίζω.

Γνωρίζοντας τά νοήματα τῶν λέξεων, κατακτᾶς τήν μαγεία τους, χειρίζεσαι τίς φορτίσεις τους, τίς χρησιμοποιεῖς γιά τούς σκοπούς τῆς Ἀγάπης  ἤ τοῦ μίσους καί τῆς ἀνοησίας…

Ὅπως ἀκριβῶς, γνωρίζοντας τούς νόμους λειτουργίας κάθε πεδίου καί τούς ὅρους ἀναμείξεως τῶν ὑλικῶν διαφορετικῶν πεδίων, ἀναγνωρίζεις τήν μαγεία τῶν κόσμων καί τήν χρησιμοποιεῖς.  Ἤ σέ χρησιμοποιεῖ…

Μή φοβᾶσαι τήν μαγεία.

Οὔτε τήν λευκή -ἐπειδή δέν ὑπάρχει λόγος- οὔτε τήν μαύρη

 -ἐπειδή μπορεῖς νά τοποθετεῖσαι ἐκεῖ ὅπου δέν μπορεῖ νά σ’ἀγγίξει.

Μάθε νά Ὑπηρετεῖς τήν Ὑψίστη Μαγεία, πού εἶναι ἡ Ἀγάπη-Σοφία…