Πνευματική Θεραπεία-Θεραπεία παρελθόντος

Το πνεύμα α-σθενεί, το πνεύμα προσ-βάλλεται,
το πνεύμα θεραπεύει και θεραπεύεται.

Μιλώντας για Πνευματική Θεραπεία, μιλάμε για Ενότητα.
Μόνο μέσω της Ιδέας-πράξεως της Ενότητος
είναι δυνατή και εύκολη η θεραπεία, η επανόρθωση
και η αποκατάσταση της Υγείας.

Τεχνικές υπάρχουν άπειρες.
Το πρώτο που χρειάζεται, για να χρησιμοποιηθεί
αποτελεσματικώς οποιαδήποτε από αυτές,
είναι η Κατανόηση του ποιός πάσχει και γιατί.

Ο πρώτος όρος για την Υγεία ψυχών και σωμάτων,
για την Θεραπεία της Ανθρωπότητος και του Πλανήτου,
του παρελθόντος και του μέλλοντός μας,
είναι η Ελεύθερη Αναπνοή.