Ψυχικές Παθήσεις

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΥΧΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

«Όλες οι παθήσεις είναι ψυχικές…»

Γνωρίζουμε ελάχιστα και νομίζουμε πολλά για τις ψυχικές παθήσεις.
Όσο η επίσημη επιστήμη εξακολουθεί να αγνοεί ακόμη και την
παραδεδομένη Γνώση για την ψυχή,
γιατροί, ασθενείς, οικογένειες και κοινωνίες
μένουμε αβοήθητοι, αντί να θεραπεύουμε,
αναπαράγουμε διαρκώς τις συνθήκες πού διαιωνίζουν τα πάθη…

Στο σεμινάριο

θα μιλήσουμε για τους παράγοντες που
διαμορφώνουν ή ευνοούν την εκδήλωση ψυχασθένειας,
τις προσωπικές αιτίες των ψυχών
και τις συλλογικές συνθήκες των κοινωνιών,
την αντιμετώπιση παθών και μιασμάτων,
την πρόληψη και τούς τρόπους θεραπείας.
Και θα εξετάσουμε ιδιαιτέρως τον τρόπο με τον οποίο
ο πόνος και η ενοχή δημιουργούν θύματα
και αμνούς, «αίροντες τις αμαρτίες του κόσμου»!