Θεραπεία παρελθόντος – Πρόγονοι

Πρόγονοι:

Δύο γραμμές συνέχειας γιά κάθε ψυχή, γιά τόν καθένα μας:
-πρόγονοι -ἑαυτοί, οἱ «ἄλλες μας βιώσεις» και -πρόγονοι ἐξ αἵματος, οἱ οἰκογένειες, οἱ συγγενεῖς μας, τό παρελθόν μας καί ἡ κληρονομιά μας, οἱ ὑποχρεώσεις πού ἀναλάβαμε καί τά ἐφόδια, πού μένουν ἀναξιοποίητα, ὅσο ἡ ἄγνοια μᾶς δεσμεύει στήν πλάνη.

Θεραπεύοντας τό παρελθόν μας
φωτίζουμε καίἀλλάζουμετό παρόν καί το μέλλον μας.

Θεραπεία παρελθόντος:
Τρόποι θεραπείας γιά ἀρχάριους καί προχωρημένους.