Όσα χρειάζεται να έχουμε υπ΄όψιν μας για τις δυσκολίες, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της παρούσης περιόδου.

  • αδράνεια και αντίδραση
  • φαινομενικότητα και διάκριση
  • ισορροπίες αιχμής και αντιστάτες ροπής

 

την Τετάρτη 11 Μαϊου

ώρα έναρξης: 19:00

Διάρκεια: 19:00 – 21:00/21:30

εισηγήτρια: Πέγκυ Χριστοφή

διαδικτυακώς μέσω Zoom

 

Περισσότερες πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής στην γραμματεία του Φάρου: 6989648727, 2103216803

faros.mko@gmail.com