-Ιδανικές ισορροπίες

-Ισορροπίες αιχμής

-Ανισορροπίες

-Αντιστάτες ροπής

-Εξισορροπήσεις

Σημερινό πλαίσιο και συνθήκες

Επανατοποθέτηση

Η Χαρά εξ αποφάσεως

 

 

Σάββατο 27 Ἰανουαρίου 2024

διαδικτυακώς

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

‘Ωρα ενάρξεως: 20:30 (προτείνουμε να έχετε συνδεθεί τουλάχίστον πέντε λεπτά νωρίτερα/ ‘ωρα προσέλευσης 20:00).
Παρακαλούμε ενημερώστε μας εγκαίρως για την συμμετοχή σας:
– τηλεφωνικώς στο 210-32.16.803,

–  αποστέλλοντας email στο faros.mko@gmail.com