την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022
19.00 – 21:00/21:30
στο Zoom

Τί ἀκριβῶς σημαίνει «ἐνοχή» καί τί σημαίνει «φταίω».
Προϋποθέσεις γιά τήν ἀνάπτυξη ἐνοχῶν. Συνέπειες.
Ἡ ἐνοχή ὡς προγραμματισμός, ὡς αὐτοματισμός, ὡς συναίσθημα: ψυχοπαθολογία.
Ἡ ἀπουσία ἐνοχῆς στόν αὐτουργό κακουργημάτων.
Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἐνοχῆς. Ἡ ἀποκατάσταση Ἀθωότητος.

 

Δηλώσεις συμμετοχής & περισσότερες πληροφορίες στην γραμματεία του Φάρου:
με email στο faros.mko@gmail.com
ή τηλεφωνικώς στο 210-3216803