Επιλογή Σελίδας

Καλώς ήρθατε στην πλατφόρμα πολυμέσων του Φάρου για τα εργαστήρια.

Η σελίδα αυτή προορίζεται για αποκλειστική χρήση των μελών εργαστηρίων.

Επιλέξτε το εργαστήριο στο οποίο συμμετέχετε και εισάγετε τον κωδικό που σας έχει δοθεί.

Η πρόσβαση στα αρχεία εργαστηρίου αυτογνωσίας θα είναι διαθέσιμη μετά την πραγματοποίηση του τελευταίου εργαστηρίου Οκτωβρίου.