ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ

Σάββατο 14/9/2019

Προσέλευση: 20:00, Έναρξη: 20:30

Προσοχή: οι πόρτες κλείνουν με την έναρξη της διαδικασίας

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (κλειστό)

Κυριακή 15/9/2019

Τρίτη 17/9/2019 (πρωινό)

Τετάρτη 18/9/2019

Ώρες: Πρωινά: 12:00-15:00, Απογευματινά: 18:00-21:00

Πέγκυ Χριστοφή

(Παρακαλούνται όσοι παρακολουθούν το εργαστήριο να επιλέγουν

1 από τις 3 ημερομηνίες & να ενημερώνουν εγκαίρως την γραμματεία)

 

 

ΙΣΗΜΕΡΙΑ

Δευτέρα 23/9/2019

Προσέλευση: 20:00, Έναρξη: 20:30

Προσοχή: οι πόρτες κλείνουν με την έναρξη της διαδικασίας

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (κλειστό)

Σάββατο 21/9/2019

Τετάρτη 25/9/2019 (πρωϊ)

Ώρες: Πρωινά: 12:00-15:00, Απογευματινά: 18:00-21:00

Πέγκυ Χριστοφή

(Παρακαλούνται όσοι παρακολουθούν το εργαστήριο να επιλέγουν

1 από τις 2 ημερομηνίες & να ενημερώνουν εγκαίρως την γραμματεία)

 

 

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΥΣ (κλειστό)

Κυριακή 22/9/2019

Προσέλευση: 18:30, Έναρξη: 18:45

Πέγκυ Χριστοφή

 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (κλειστό)

Πέμπτη 26/9/2019

Προσέλευση: 19:00, Έναρξη: 19:30

Πέγκυ Χριστοφή

 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Ανάλωση προσωπικών φόβων (Πύρ Χάριτος)

Κυριακή 29/9
Προσέλευση: 17:00
Έναρξη: 17:30

Συμμετοχή: 20 ευρώ

(Για μέλη του Σωματείου και των εργαστηρίων: 10 ευρώ υπέρ του Φάρου).