Γενική Συνέλευση μελών Σωματείου

Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015

Ώρα: 19:30

(μάθετε περισσότερα)

Σχέσεις Ζευγών

Σάββατο 12 & Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2015

Ώρα προσέλευσης: 16:30, Διάρκεια: 17:00-21:00

Εισηγήτρια: Πέγκυ Χριστοφή

Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής στην γραμματεία

(μάθετε περισσότερα)

Εργαστήριο Β΄(κλειστό)

Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015

Ώρα προσέλευσης: 18:00

(Παρακαλούμε όσους παρακολουθούν το εργαστήριο να ενημερώνουν οπωσδήποτε  την Γραμματεία για την συμμετοχή τους το νωρίτερο δυνατόν.  Στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνεται ικανός αριθμός συμμετοχών, το εργαστήριο θα ματαιώνεται)

 

Νέο Εργαστήριο (κλειστό)

Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2015

Ώρα προσέλευσης: 18:00

(Παρακαλούμε όσους παρακολουθούν το εργαστήριο να ενημερώνουν οπωσδήποτε  την Γραμματεία για την συμμετοχή τους το νωρίτερο δυνατόν.  Στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνεται ικανός αριθμός συμμετοχών, το εργαστήριο θα ματαιώνεται)

 

Εργαστήριο Α΄ (κλειστό)

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2015

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015

Ώρα προσέλευσης: 18:00

(Παρακαλούμε όσους παρακολουθούν το εργαστήριο να επιλέγουν μία από τις 3 ημερομηνίες και να ενημερώνουν οπωσδήποτε  την Γραμματεία το νωρίτερο δυνατόν.  Στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνεται ικανός αριθμός συμμετοχών, το εργαστήριο θα ματαιώνεται)

 

Φθινοπωρινή Ισημερία

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015

Ώρα προσέλευσης: 20:00, Ώρα έναρξης: 20:30

Προσοχή: οι πόρτες κλείνουν με την έναρξη της διαδικασίας

Ρήσεις Δασκάλων, Μελέτη και συζήτηση (ελεύθερη συμμετοχή)

Συντονίστρια: Αλέκα Σακαλή

Ι . Η 1η ομάδα (κλειστή) λειτουργεί την τελευταία Κυριακή κάθε μήνα

Η επόμενη συνάντηση είναι την Κυριακή 27  Σεπτεμβρίου 2015

ΙΙ. Η 2η ομάδα (κλειστή) δεν θα λειτουργήσει αυτό το μήνα

ΙΙΙ. Η 3η ομάδα (ανοιχτή) λειτουργεί στον Φάρο την προτελευταία Δευτέρα κάθε μήνα 11:00-13:00 

και θα ξεκινήσει κανονικά τη λειτουργία της τον επόμενο μήνα

(μάθετε περισσότερα)

 

Πανσέληνος

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2015

Ώρα προσέλευσης: 20:00, Ώρα έναρξης: 20:30

Προσοχή: οι πόρτες κλείνουν με την έναρξη της διαδικασίας

(μάθετε περισσότερα)

 

Τέχνη του Ζην: Περί Αληθείας 

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2015

Ώρα προσέλευσης: 19:00, Διάρκεια: 19:30-21:00

Εισηγήτρια: Πέγκυ Χριστοφή

Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής στην γραμματεία

(μάθετε περισσότερα)