Πανσέληνος

Τετάρτη 8/4/2020

Σύνδεση με Ζoom

Ώρα Συντονισμού : 19:30

Τα μέλη τoυ Φάρου θα λάβουν ενημερωτικό mail.

Oι φίλοι που θέλουν να συμμετάσχουν παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με mail για να τους σταλεί το link και ο κωδικός με τον οποίο θα συνδεθούν

 

 

Εργαστήρια κοινά για όλους

Απογεύματινα:

Σάββατο 11/4/2020      

Κυριακή 12/4/2020         

Τετάρτη 15/4/2020  

Ώρα: 18:00- 19:30/20:00

 

Πρωινό:

Τρίτη 14/4/2020  

Ώρα: 12:30- 14:00/14:30