Σας ενημερώνουμε για τα εργαστήρια του μηνός Μαϊου οτι είναι και πάλι κοινά για όλους (Αθήνα, Κέρκυρα, Άργος) και προβλέπονται τρείς διαδικτυακές συνδέσεις και μία “ζωντανή” συνάντηση στον Φάρο για τους οκτώ έως δέκα που θα την προτιμήσουν.


Παρακαλώ δηλώστε εγκαίρως την συμμετοχής σας με την ημέρα προτίμησης σας για να έχουμε την καλύτερη οργάνωση.

Διαδικτυακά :

Κυριακή 17/5 και ώρα 18:00

Τρίτη 19/5 και ώρα 12:30

Τετάρτη 20/5 και ώρα 18:00

( Παρακαλείσθε να συνδέεστε εγκαίρως επειδή η σύνδεση αρχίζει ακρίβως την ώρα που αναγράφουμε.)

 

Στον Φάρο:

Σάββατο 23/5 και την συνήθη ώρα 18:00 προσέλευση και έναρξη 18:30


Πέμπτη 7/5, ώρα έναρξης 19:30
Διαδικτυακή σύνδεση την ημέρα της πανσελήνου
για την οποία επίσης θα πρέπει να δηλώσετε εγκαίρως την συμμετοχή σας.

 

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί μια ακόμη ημερομηνία, για παράδοση, μέσω διαδικτύου.