Ρήσεις Δασκάλων

 

Μελέτη και Συζήτηση

 

Στο πλαίσιο επεξεργασίας-εμπέδωσης της Διδασκαλίας, λειτουργούν δύο ομάδες Μελέτης και Συζήτησης των Ρήσεων Δασκάλων, οι οποίες είναι ανοιχτές σε συμμετοχές μελών και φίλων (βλ. πρόγραμμα) 

Στόχος μας είναι, μελετώντας τις ρήσεις των Δασκάλων μας, να εν-θυμηθούμε την Ουσία και τις δυνατότητές μας. Από κοινού να βοηθήσουμε και να βοηθηθούμε στην εξελικτική μας πορεία και στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας, εφαρμόζοντας τις πρακτικές και τα εργαλεία που μας έχουν δοθεί και δίδονται από τους Πνευματικούς Δασκάλους.

Υπεύθυνη: Αλέκα Σακαλή