Κάθε μήνα, με την ευκαιρία των αστρονομικών συνθηκών κατά τις οποίες ο ήλιος, η γη και η σελήνη σχεδόν ευθυγραμμίζονται και η γη φωτίζεται από τον ήλιο απευθείας και εξ’ αντανακλάσεως από τη σελήνη

«υπάρχει για τον πλανήτη Γη βοήθεια, αποστολή Ενέργειας εξισορροπητικής, υποκινητικής, εμπνευστικής, καθαρτικής φύσεως και λειτουργίας».

Η Ενέργεια προέρχεται από τα Ανώτερα Νοητικά Πεδία και κατευθύνεται στη Γη από τους Διδασκάλους, «χρωματισμένη» κάθε φορά με μια θεία Ποιότητα. Οι αποστολές αυτές, όπως και η τεράστια βοήθεια που παρέχεται αυτήν την εποχή στον Άνθρωπο από τον Ουράνιο Κόσμο, υπήρξαν αποτέλεσμα της επικλητικής προσπάθειας της Ανθρωπότητας.

Σε κάθε πανσέληνο από το 2001, υποδεχόμαστε την Ενέργειά της, μαζί με οδηγίες των Διδασκάλων μας, για την λειτουργία της Ποιότητας που φέρει η κάθε πανσέληνος και για τον τρόπο που χρειάζεται να σταθεί ο καθείς μας κατά την περίοδο λειτουργίας της (από μήνα σε μήνα).