Συγκεντρώσεις Καθοδηγούμενου Διαλογισμού

Τακτές συγκεντρώσεις πού ακολουθοῦν τους φυσικούς κύκλους μηνῶν και εποχών του έτους (πανσέληνοι, ισημερίες, ηλιοστάσια), στις οποίες συνδυάζονται διαλογιστικές πρακτικές και προσευχητική πράξη και παραδίδονται Οδηγίες Διδασκάλων, αμέσως εφαρμόσιμες, για το προσωπικό και το συλλογικό Καλό.

Έκτακτες συγκεντρώσεις πραγματοποιούνται, συνήθως για λόγους Υπηρεσίας, αναλόγως των αναγκών.

Πανσέληνος

Ισημερία

Ηλιοστάσιο