Η Σχολή του ΦΑΡΟΥ δομήθηκε με πυρήνα την Αλήθεια-Ελευθερία

και επιδίωξη την Ἀλήθεια -Ἀγάπη – Ελευθερία.

Η Αλήθεια και η Ελευθερία, είναι Ιδεώδη διαχρονικά και παγκόσμια, αποτελούν τήν Ουσία του Ελληνικού Πνεύματος.

Η Αλήθεια – Αγάπη – Ελευθερία είναι ο τρόπος με τον οποίο το Ελληνικό Πνεύμα υπηρετεί σήμερα την Πανανθρώπινη Οικογένεια και τον Πλανήτη μας, αναγνωρίζοντας και προάγοντας την Αδελφοσύνη.

Η Φιλοσοφία μας αποδίδεται ως Πρωτότυπη, Σύγχρονη και Πλήρης Διδασκαλία Εσωτερικής Γνώσεως.

Η Εφαρμογή της καλύπτει και τους τρείς ἄξονες εργασίας των αναζητητών Αληθείας: Αυτογνωσία, Κάθαρση, Υπηρεσία.

Οι ἐργασίες της Σχολής περιλαμβάνουν τακτές και έκτακτες παραδόσεις, συγκεντρώσεις, εργαστήρια, δράσεις Υπηρεσίας.

Τά εγχειρίδια της Σχολής συμπληρώνουν την Διδασκαλία και αξιοποιούνται στην Υπηρεσία. Επιπλέον, συνιστούν έναν εντελώς ιδιαίτερο, σύγχρονο δρόμο, για οποιονδήποτε μοναχικό αναζητητή Αληθείας.