Σχολή Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας

Η Φιλοσοφία της Σχολής παραδίδεται

ως Σύγχρονη θεώρηση Εσωτερικής Γνώσης,

αμέσως εφαρμόσιμης, δοκιμαζόμενης με το κριτήριο της πράξης.

Αναπτύσσεται με πυρήνα το τρίπτυχο Αλήθεια Αγάπη Ελευθερία

και αποσκοπεί στην επίτευξη αλλαγών στην βίωση

καθενός ανθρώπου και των κοινωνιών των ανθρώπων,

μέσω της Γνώσεως και του Κάλλους.

Έμβλημα της Σχολής:

«Μέτρον ο άνθρωπος εν Αληθεία»

Μόνη προϋπόθεση για την παρακολούθησή της,

ο ανοιχτός νους, το ερευνητικό πνεύμα.

……….

Η Φιλοσοφία μας αποδίδεται ως Πρωτότυπη, Σύγχρονη και Πλήρης Διδασκαλία Εσωτερικής Γνώσεως.

Η Εφαρμογή της καλύπτει και τους τρείς άξονες εργασίας των αναζητητών Αληθείας: Αυτογνωσία, Κάθαρση, Υπηρεσία.

Οι εργασίες της Σχολής περιλαμβάνουν τακτές και έκτακτες παραδόσεις, συγκεντρώσεις, εργαστήρια, δράσεις Υπηρεσίας.

Τά εγχειρίδια της Σχολής* συμπληρώνουν την Διδασκαλία και αξιοποιούνται στην Υπηρεσία. Επιπλέον, συνιστούν έναν εντελώς ιδιαίτερο, σύγχρονο δρόμο, για οποιονδήποτε μοναχικό αναζητητή Αληθείας.

…….

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές μας δυσκολίες – δοκιμασίες και τα συλλογικά προβλήματα – προκλήσεις της κοινωνίας μας, ως ασκήσεις Αυτογνωσίας και ευκαιρίες Υπηρεσίας.

Ερευνούμε, πειραματιζόμαστε και προχωρούμε, με δράσεις εσωτερικής φύσεως και με ανάλογες εξωτερικές ενέργειες – εκδηλώσεις, επιτυγχάνοντας επιθυμητές αλλαγές, καταργώντας προσωπικούς περιορισμούς, προσεγγίζοντας μεγαλύτερες δυνατότητες, περισσότερη προσωπική ελευθερία.

Στηρίζουμε τις προσπάθειες των μελών και των φίλων μας, με πνευματικές και πρακτικές δράσεις. Συνεργαζόμαστε, συμμετέχουμε και ενισχύουμε τις προσπάθειες άλλων δομών, με γνώμονα πάντοτε την Συνδημιουργία Καλών συνθηκών για τους ανθρώπους και για τον πλανήτη.

Θέλουμε να ωφελήσουμε τον εαυτό μας, τά περιβάλλοντά μας, τον τόπο μας και τον Άνθρωπο, κάνοντας το μέρος μας, στο μέτρο που μας αναλογεί.

……..

Ἡ Ἀληθινή Ἐπιστήμη, τῆς «Ἐσωτερικῆς Γνώσης», δέν εἶναι «μυστηριώδης». Εἶναι Ἐπιστήμη.

Ἡ Ἀληθινή Ἐπιστήμη, τῆς «Ἐσωτερικῆς Γνώσης», δέν εἶναι «μυστηριώδης». Εἶναι Ἐπιστήμη. Ὅσο ὁ ἄνθρωπος στέκει χάσκοντας ἐμπρός στήν μαγεία τοῦ κόσμου τούτου, ἐμπρός στό μυστήριο τοῦ ἀοράτου, ἡ Ἀνθρωπότητα δέν Ἐλευθερώνεται.

Ὑπάρχει ἡ ἀνάγκη τῆς καλλιέργειας τρόπων Ἀληθῶς Ἐπιστημονικῶν.

Ἡ ἀσίγαστη περιέργεια πού ὁδήγησε σέ κάθε ἀνακάλυψη, ἡ ἀπόλυτη πεποίθηση: «ὑπάρχει Λογική, ἁπλῶς δέν τήν ἐντοπίσαμε ἀκόμη», ἡ προθυμία τοῦ νοῦ καί τό θάρρος τῆς καρδιᾶς ν’ ἀποδεχθεῖ καί νά ἐρευνήσει τά «κρυφά» καί τά «μυστήρια», νά προχωρήσει πέραν τῶν «ἐπιστημονικῶν δεδομένων», συνδυάζοντας τά Ἐπιστημονικά Δεδομένα, παρατηρῶντας τίς δυναμικές τους, ἡ ἄοκνη καί ἀπαιτητική στάση στήν ἔρευνα, στήν μελέτη, στήν ἐφαρμογή, ἡ διαρκής ἐπαλήθευση μέ τό κριτήριο τῆς πράξης, ὁ ἐνθουσιασμός καί ἡ δημιουργικότητα, τό Ὅραμα τοῦ Ἀνθρώπου Ἐλεύθερου, αὐτά εἶναι πού συνθέτουν τήν εἰκόνα τοῦ Ἐπιστήμονος.

Ἀκόμη καί ἄν δέν προόρισαν ὅλοι οἱ ἀναζητητές γιά τόν ἑαυτό τους τόν ρόλο τοῦ Ἐπιστήμονος, ἡ ἐποχή καλεῖ ὅλους ν’ ἀναλάβουν Ὑπευθυνότητα.

Ἐκεῖνοι πού θέλουν καλύτερο τόν ἑαυτό τους καί τόν κόσμο, χρειάζονται τήν Γνώση. Ἐκεῖνοι πού θέλουν τήν Ἀνθρωπότητα Ἐλεύθερη, χρειάζονται Ὑπευθυνότητα καί τήν ἀναλαμβάνουν.

Μόλις οἱ νέοι παύουν νά ρωτοῦν καί ν’ ἀνακαλύπτουν, ἀρχίζουν νά γερνοῦν.

Ἄς μένει τό Πνεῦμα Ἀκμαῖο.

                                                               μήνυμα του Διδασκάλου Ιλαρίωνος1

1 Απόσπασμα απο το εγχειρίδιο της Σχολής: «Με το Φώς της πανσελήνου Ι», της Πέγκυ Χριστοφή.