Επιλογή Σελίδας
Η ταυτότητά μας

Ταυτότητα

 

«ΦΑΡΟΣ – βοήθεια στον Άνθρωπο»
Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 
 Όμιλος Ανθρωπιστικής δράσης – Σχολή Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας
Το Όραμα τοῦ Ομίλου και της Σχολης είναι: ο Άνθρωπος Ελεύθερος.
Η δράση του Ομίλου κινείται με γνώμονα και σκοπό την εξυπηρέτηση, την καλλιέργεια,  την διάδοση του Ανθρωπισμού στην σύγχρονη έκφρασή του.
Θεωρία και πράξη της Σχολής είναι η Αυτογνωσία και η Τέχνη του Ζην με τον Ελληνικό τρόπο:
Μέτρον ο άνθρωπος εν Αληθεία