Περί της δωρεάς οργάνων

Η πρώτη διάκριση που χρειάζεται να γίνει καθαρή στον νου είναι μεταξύ των εννοιών μεταμοσχεύσεως, πιθανόν παρανόμου, και δωρεάς οργάνων και σώματος. ‘Δωρεά σώματος’ σημαίνει ‘δωρίζω τον φυσικό μου φορέα στην επιστήμη, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί εξ’ολοκλήρου ή επί...