Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Μια κίνηση άτυπη αλλά πρωτοπόρα θα λάβει χώρα στα γραφεία του ΦΑΡΟΥ την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου.  Εκπαιδευτικοί και άλλοι φίλοι του Ομίλου θα συναντηθούμε στις 19:30 για να συζητήσουμε για το πώς θα θέλαμε να εξελιχθεί η κατάσταση στην παιδεία.  Πώς θα ήταν δυνατόν να...