πανσέληνος Αναπτύξεως – Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022, ὥρα 20.30

πανσέληνος Αναπτύξεως – Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022, ὥρα 20.30

Πανσέληνος Αναπτύξεως   «…Ενθυμούμενοι διαρκῶς τήν Σκοπιμότητα, τό Νόημα… …Συμβαίνουν ἀσυλλήπτων μεγεθῶν ἀλλαγές σέ πλανητικό ἐπίπεδο. Ἐν τούτοις, καμμία ἔκβαση δέν ἔχει ἤδη κριθεῖ στήν ἔσχατη μορφή τῶν συνεπειῶν της. Σταθερή ἐκπομπή Φωτός, ὄχι μόνον...
πανσέληνος Αναπτύξεως – Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022, ὥρα 20.30

πανσέληνος Ελευθερίας – Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, ὥρα 20.30

Πανσέληνος Ελευθερίας «Κατά τίς ἡμέρες πού ἀκολουθοῦν τήν ἐκπομπή Ἐλευθερίας …… νά ἐνθυμεῖσθε καί νά ζητεῖτε: τοῦ Πολεμιστοῦ τήν Ἀκεραιότητα, τοῦ Σοφοῦ τήν Ἀταραξία, τοῦ Ἀγαπῶντος τό Μέγεθος.      Κρατεῖστε στόν νοῦ συνεχῶς τό τρίπτυχο τοῦτο, μαζύ μέ τό τρίπτυχο...