πανσέληνος Ελευθερίας – Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, ὥρα 20.30

πανσέληνος Ελευθερίας – Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021, ὥρα 20.30

Πανσέληνος Ελευθερίας «Κατά τίς ἡμέρες πού ἀκολουθοῦν τήν ἐκπομπή Ἐλευθερίας …… νά ἐνθυμεῖσθε καί νά ζητεῖτε: τοῦ Πολεμιστοῦ τήν Ἀκεραιότητα, τοῦ Σοφοῦ τήν Ἀταραξία, τοῦ Ἀγαπῶντος τό Μέγεθος.      Κρατεῖστε στόν νοῦ συνεχῶς τό τρίπτυχο τοῦτο, μαζύ μέ τό τρίπτυχο...