Το Σωματείο

«ΦΑΡΟΣ – βοήθεια στον Άνθρωπο»

 Όμιλος Ανθρωπιστικής δράσης – Σχολή Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας

Το Όραμα τοῦ Ομίλου και της Σχολης είναι: ο Άνθρωπος Ελεύθερος.

Η δράση του Ομίλου κινείται με γνώμονα και σκοπό

την εξυπηρέτηση, την καλλιέργεια,  την διάδοση

μίας Ανθρωποκεντρικής θεώρησης των κοινωνικών δομών.

Θεωρία και πράξη της Σχολής είναι η Αυτογνωσία και η Τέχνη του Ζην με τον Ελληνικό τρόπο:

Μέτρον ο άνθρωπος εν Αληθεία