Όροι και προϋποθέσεις

 

 

Για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρει, συλλέγονται δεδομένα όπως  ονόματεπώνυμα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις που ο χρήστης δέχεται να συμπληρώσει για την εγγραφή του στα δρώμενα του σωματείου “Φάρος – Βοήθεια στον Άνθρωπο”. Ο “Φάρος” χρησιμοποιεί τα δεδομένα αυτά για την εγγραφή των χρηστών στα εκάστοτε δρώμενα και δεν μοιράζεται τις πληροφορίες αυτές με τρίτους οργανισμούς, νομικά πρόσωπα ή ιστοσελίδες για οποιαδήποτε άλλη χρήση.

Ο “Φάρος – Βοήθεια στον Άνθρωπο” συμμορφούμενος προς τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ 2016/679) και προς την σχετική ελληνική νομοθεσία (Ν. 2472/1997 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), διαχειρίζεται τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που της γνωστοποιούνται με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, εξασφαλίζοντας, σε κάθε περίπτωση, την προστασία και ιδιωτικότητα αυτών.