Το Σωματείο

Το Σωματείο

 

Το 2003, σε ιδρυτική συνέλευση 48 μελών, ο Όμιλος απέκτησε Νομική Μορφή Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – Μ.Κ.Ο. και έδρα στην οδό Νίκης 16 στην Αθήνα. Το 2010 μεταστεγάστηκε στην οδό Στουρνάρη 49Α, αριθμώντας 84 μέλη και πολλαπλάσιο ἀριθμό φίλων. Το 2019 μετακινήθηκε πάλι και λειτουργεί σήμερα στην οδό Κοδριγκτώνος 11.

Επιλέξαμε την μορφή του Σωματείου για να διευκολυνθούμε στην ανάληψη δράσεων, πού υπηρετούν τον Σκοπό μας και ενδιαφέρουν τα μέλη και τους φίλους μας.

Μένουμε ανοιχτοί σε ανάλογες προτάσεις και συνεργασίες, σύμφωνες με τις αρχές, τις δυνάμεις και τις εκάστοτε προτεραιότητές μας.