Την Πέμπτη 23 Απριλίου και ώρα 17.00 (ἕως 17.40 περίπου), θα πραγματοποιήσουμε μία σύντομη διαδικτυακή συνάντηση, με σκοπό την άσκηση θεραπευτικού διαλογισμού και εκπομπή υπέρ Ελευθερίας.

Η συνάντηση θ’αρχίσει ακριβῶς στις 17.00, με τον θεραπευτικό διαλογισμό και θα κλήσει με συντονισμένη εκπομπή δηλώσεως υπέρ της Ουσίας Ελευθερία, για την Οποία είναι ώρα τώρα συνειδητώς και αδιαλείπτως να εργαζόμεθα.

Παρακαλείται όποιος προτίθεται να συμμετάσχει στην διαδικτυακή συνάντηση, να το δηλώσει αμέσως, ώστε να επιτύχουμε την κατάλληλη προετοιμασία, και να συνδεθεί εγκαίρως.

Η σύνδεση θ’ανοίξει με «παράθυρο αναμονής» 20 λεπτά νωρίτερα (στις 16.40) και θ’αρχίσει στις 17.00 ακριβώς. Κλήσεις μετά από αυτήν την ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές.

 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ