Επιλογή Σελίδας

Η εκπομπή παρατείνεται έως την 31η Οκτωβρίου 2020

Καθημερινή συντονισμένη εκπομπή στις 17:30:

” Η Ελευθερία είναι Σκοπός και εκ Γενετής Ανθρώπινο Δικαίωμα.

Προασπίζομαι το Δικαίωμα.

Απαιτώ Ελευθερία

Ἀπαιτῶ Ἀλήθεια – Ἐλευθερία “