«Ο γλάρος Ιωνάθαν»

Δευτέρα 29/9/2014.

Ώρα προσέλευσης 18:30, ώρα έναρξης προβολής  19:00.