την Κυριακή 4 Ιουνίου 2023,

με φυσική παρουσία στον Φάρο και ταυτόχρονη διαδικτυακή σύνδεση μέσω zoom

ώρα έναρξης 20:30

εισηγήτρια Πέγκυ Χριστοφή

 

«…  Λειτουργῶντας μέ τούς αὐτοματισμούς ἀδελφοί, τούς προσωπικούς καί τούς συλλογικούς, δέν Δύνασθε ν’ ἀνταποκριθεῖτε στίς ἀπαιτήσεις τῆς ἐποχῆς, σέ κανένα ἐπίπεδο.
»Ὑπνώττουσες συνειδήσεις εἶναι ὑποταγμένες συνειδήσεις. Σέ ποιόν ὑποτάσσεσθε;…»
ἀπόσπασμα ἀπό Μήνυμα Ἰουνίου 2010

«… Νά Σιωπᾶτε καί νά Ἐμπιστεύεσθε: τόν Νόμο καί τίς Μεγάλες Οὐσίες…
»…  Νά Σιωπᾶτε γιά νά Ἐμπνέεσθε καί νά Ὁδηγεῖσθε. Καί ἄν δέν μπορεῖτε νά ὁδηγήσετε, νά μήν ἐμποδίζετε:
Προσέχετε Ἀδελφοί, σέ Ποιόν διαθέτετε τήν Ἐνέργειά σας, προσέχετε ποιόν, τί ὑπηρετεῖτε…»
Ἀπόσπασμα ἀπό Μήνυμα Ἰουνίου 2019

 Ἀπό τά βιβλία τῆς Πέγκυ Χριστοφῆ «ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ ΙΙ» καί
«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΔΥΣΚΟΛΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ»

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

με email στο faros.mko@gmail.com

ή τηλεφωνικώς στο 210-3216803