Συναντήσεις αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας με την Αγγελική Κομποχόλη- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ!!

Συναντήσεις αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας με την Αγγελική Κομποχόλη- ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ!!

Παραδίδονται αρχαία κείμενα, τα οποία αναλύει σε βάθος η διδάσκουσα Αγγελική Κομποχόλη ταξιδεύοντας μας μέσα σε ιστορίες χαμένες στους αιώνες, που είναι κατανοητές απ΄τον καθέναν μας. Δεν χρειάζεται προηγούμενη γνώση Αρχαίων Ελληνικών, γιατί πέραν της ονομασίας αυτής...